Dołącz do nas!

Tagi

Dołącz do nas

Nieco inaczej - dla młodych ludzi :)


Harcerstwo to wspaniała przygoda, miejsce gdzie powstają przyjaźnie nieraz na całe życie! Tu spędzisz czas ze swoimi rówieśnikami na cotygodniowych spotkaniach - zbiórkach oraz podczas różnych wyjazdów - weekendowych biwaków, wakacyjnych obozów, a nawet międzynarodowych zlotów. Czas ten wypełniony jest różnymi aktywnościami, które nie pozwolą się nudzić!

Trochę na poważnie - dla rodziców, wychowawców

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą 95 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. Hufiec ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów jest częścią tej organizacji.

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu   z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu  oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków.

Jak do nas dołączyć?


Trzeba zgłosić się do drużynowego jednej z drużyn. Działają one w kilku grupach wiekowych. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu z wybraną drużyną (linki poniżej).

1. Gromady zuchowe - klasy I-III szkoły podstawowej

2. Drużyny harcerskie - klasy IV-VI szkoły podstawowej

3. Drużyny starszoharcerskie - klasy VII-VIII szkoły podstawowej

4. Drużyny wędrownicze - szkoły średnie

 

Hufiec ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów

ul. Kościuszki 32 paw. B50/8 39-200 Dębica

Email: debica@zhp.pl

Telefon: +48 500 138 800

© 2013-2019 Hufiec ZHP Dębica

www.zhp.pl

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com